Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kędzierzyn-Koźle, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00220116/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ubezpieczenie majątku Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego oraz jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412208

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 13

1.4.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220116

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00187839

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-18 11:30

Po zmianie:
2023-05-25 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-18 12:00

Po zmianie:
2023-05-25 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-16

Po zmianie:
2023-06-23

Zobacz inne

Prawo