Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00220334/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Jednostka Wojskowa Nr 6021

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa materiałów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, metalowych i narzędzi, źródeł światła, wykładzin dywanowych i PCV, urządzeń warsztatowych dla Jednostki Wojskowej Nr 6021.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa Nr 6021

1.2.) Oddział zamawiającego: Jednostka Wojskowa Nr 6021

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146268471

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Żwirki i Wigury 9/13

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-909

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ozgst.zampub@ron.mil.p

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ozgst.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220334

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00191492

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-23 09:00

Po zmianie:
2023-05-30 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-23 09:05

Po zmianie:
2023-05-30 09:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-21

Po zmianie:
2023-06-28

Zobacz inne

Prawo