Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gaworzyce, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00220447/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Gaworzyce

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę drogi w miejscowości Wierzchowice"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gaworzyce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647587

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dworcowa 95

1.4.2.) Miejscowość: Gaworzyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-180

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: k.kubas@gaworzyce.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gaworzyce.com.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220447

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00186784

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Zamówienie polega wykonaniu przebudowy drogi gminnej na dz. nr 191/26 obręb Wierzchowice, w m. Wierzchowice w gminie Gaworzyce, w powiecie polkowickim. Przebudowa drogi polega na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej przepuszczalnej typu ekokwadrat („farmerskiej”). Nawierzchnia jezdni wynosić będzie 3,5 m, z lokalnym poszerzeniem na długości przebudowywanych mijanek. Długość wynosi 183,0 m. Konstrukcja mijanek planowana jest taka sama jak jezdni. W ramach zadania należy wykonać budowę dwóch zjazdów z kostki betonowej typu Holland, a także dwóch wyniesionych przejść dla pieszych. Przejścia zostaną wykonane z kostki betonowej typu Holland, będą miały szerokość 4,0 m. Przejścia zostaną wyniesione o 10 cm w stosunku do jezdni. Zakres zadania składa się również z montażu jednej lampy solarnej. W przekroju poprzecznym jezdni należy wykonać pobocze gruntowe, o szerokości zmiennej – w granicy istniejącego pasa drogowego.
Zakres zamówienia obejmuje:
• Przebudowa jezdni i mijanek,
• Budowa zjazdów,
• Budowa poboczy,
• Budowa wyniesionych przejść dla pieszych,
• Budowa latarni solarnej.

Po zmianie:
Zamówienie polega wykonaniu ETAPU 1 przebudowy drogi gminnej na dz. nr 191/26 obręb Wierzchowice, w m. Wierzchowice w gminie Gaworzyce, w powiecie polkowickim. Przebudowa drogi polega na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej przepuszczalnej typu ekokwadrat („farmerskiej”). Nawierzchnia jezdni wynosić będzie 3,5 m, z lokalnym poszerzeniem na długości przebudowywanych mijanek. Długość wynosi 183,0 m. Konstrukcja mijanek planowana jest taka sama jak jezdni. W ramach zadania należy wykonać budowę dwóch zjazdów z kostki betonowej typu Holland, a także dwóch wyniesionych przejść dla pieszych. Przejścia zostaną wykonane z kostki betonowej typu Holland, będą miały szerokość 4,0 m. Przejścia zostaną wyniesione o 10 cm w stosunku do jezdni. Zakres zadania składa się również z montażu jednej lampy solarnej. W przekroju poprzecznym jezdni należy wykonać pobocze gruntowe, o szerokości zmiennej – w granicy istniejącego pasa drogowego.
Zakres zamówienia obejmuje:
• Przebudowa jezdni i mijanek,
• Budowa zjazdów,
• Budowa poboczy,
• Budowa wyniesionych przejść dla pieszych,
• Budowa latarni solarnej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-18 11:00

Po zmianie:
2023-05-19 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-18 11:30

Po zmianie:
2023-05-19 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-16

Po zmianie:
2023-06-17

Zobacz inne

Prawo