Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Studzienice, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00220484/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Studzienice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Studzienice

1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Studzienice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979559

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kaszubska

1.4.2.) Miejscowość: Studzienice

1.4.3.) Kod pocztowy: 77-143

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.4.7.) Numer telefonu: 598216606

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@studzienice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.studzienice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00220484

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00209676

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-18 10:00

Po zmianie:
2023-05-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-18 10:30

Po zmianie:
2023-05-23 10:30

Zobacz inne

Prawo