Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00221129/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

INSTYTUT KOLEJNICTWA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZAPROJEKTOWANIE STOISKA WYSTAWIENNICZEGO, JEGO WYKONANIE, DOSTAWA, MONTAŻ I DEMONTAŻ ORAZ TRANSPORT MATERIAŁÓW NA 15. MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE TRAKO 2023 (GDAŃSK, 19 - 22.09.2023 r.)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT KOLEJNICTWA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016382785

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: J. CHŁOPICKIEGO 50

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 04-275

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@ikolej.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikolej.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


instytut badawczy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221129

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00183315

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-19 10:00

Po zmianie:
2023-05-24 08:45

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-19 10:30

Po zmianie:
2023-05-24 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-17

Po zmianie:
2023-06-22

Zobacz inne

Prawo