Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bytom, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00221527/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii
– etap I.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270235892

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Stefana Batorego 15

1.4.2.) Miejscowość: Bytom

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ZP@SZPITAL2.BYTOM.PL

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.bytom.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221527

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00202221

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Zamawiający wymaga wpłaty 30 000 wadium w PLN
Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii na podstawie PFU – etap I.

Po zmianie:
Zamawiający wymaga wpłaty 30 000 wadium w PLN
Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii – etap I.

Zobacz inne

Prawo