Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łomża, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00221596/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Łomża

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Łomża w Starych Kupiskach na potrzeby prowadzenia punktu przedszkolnego.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łomża

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669944

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 1a

1.4.2.) Miejscowość: Łomża

1.4.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminalomza.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminalomza.pl/bip/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00221596

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00199149

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Informacje służące do wykonania niezbędnych opracowań projektowych, przeprowadzenia wymaganych postępowań prawno-administracyjnych, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz realizacji robót budowlanych, określa program funkcjonalno-użytkowy pn.: „Adaptacja pomieszczeń biblioteki na potrzeby punktu przedszkolnego wraz z infrastrukturą techniczną i placem zabaw w miejscowości Stare Kupiski”
Zamawiający dopuszcza opcję optymalizacji projektu będącego w jego posiadaniu.
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie w formule „projektuj/optymalizuj i buduj” zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Łomża w Starych Kupiskach na potrzeby prowadzenia punktu przedszkolnego

Po zmianie:
Informacje służące do wykonania niezbędnych opracowań projektowych, przeprowadzenia wymaganych postępowań prawno-administracyjnych, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz realizacji robót budowlanych, określa program funkcjonalno-użytkowy pn.: „Adaptacja pomieszczeń biblioteki na potrzeby punktu przedszkolnego oraz adaptacja pomieszczeń drugiej kondygnacji na potrzeby biblioteki wraz
z infrastrukturą techniczną w miejscowości Stare Kupiski”
Zamawiający dopuszcza opcję optymalizacji projektu będącego w jego posiadaniu.
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie w formule „projektuj/optymalizuj i buduj” zadania inwestycyjnego: Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej Gminy Łomża w Starych Kupiskach na potrzeby prowadzenia punktu przedszkolnego w ramach którego należy zaprojektować i wybudować:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-19 10:00

Po zmianie:
2023-05-31 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-19 11:00

Po zmianie:
2023-05-31 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-17

Po zmianie:
2023-06-29

Zobacz inne

Prawo