Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Częstochowa, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00222958/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001643

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 69

1.4.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-201

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 3250415

1.4.8.) Numer faksu: 3250415

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: arakoczy@adm.pcz.czest.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222958

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00208438

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00041098/07/P

Po zmianie:
2023/BZP 00041098/08/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-23 10:30

Po zmianie:
2023-06-01 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-23 11:00

Po zmianie:
2023-06-01 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-21

Po zmianie:
2023-06-30

Zobacz inne

Prawo