Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

18.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Terespol, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00223210/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup i sukcesywna dostawa wapna o bardzo wysokiej reaktywności Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030211653

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Graniczna 8

1.4.2.) Miejscowość: Terespol

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-550

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zarzad@pgkimterespol.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgkimterespol.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej I mieszkaniowej Sp.z o.o.

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00223210

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00213935

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-22 13:00

Po zmianie:
2023-05-25 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-22 14:00

Po zmianie:
2023-05-25 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-20

Po zmianie:
2023-06-23

Zobacz inne

Prawo