Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Malbork, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00224461/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

MIASTO MALBORK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przedłużenie Bulwarów Miejskich odcinek B-A w ramach projektu: "Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malbork (Faza2) dofinansowanego ze środków UE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO MALBORK

1.2.) Oddział zamawiającego: MALBORK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747827

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: PL. SŁOWIAŃSKI 5

1.4.2.) Miejscowość: Malbork

1.4.3.) Kod pocztowy: 82-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 55629400

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: w.kurpias@um.malbork.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malbork.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224461

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00222926

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) wykonanie ciągu pieszo- rowerowego o długości 2 km i szerokości 4 m o nawierzchni wodoprzepuszczalnej wraz z małą architekturą na zadaniu pn, „Przedłużenie Bulwarów Miejskich odcinek B-A ” odcinek od przekroju konstrukcyjnego nr 25 do przekroju nr 95
b) zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego
ramach projektu: „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (Faza 2)" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
c) Obsługa geodezyjna

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) wykonanie ciągu pieszo- rowerowego o długości 2 km i szerokości 4 m o nawierzchni wodoprzepuszczalnej wraz z małą architekturą na zadaniu pn, „Przedłużenie Bulwarów Miejskich odcinek B-A ” odcinek od przekroju konstrukcyjnego nr 25 do przekroju nr 95
b) zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego
wraz z kanałem technologicznym
c) Obsługa geodezyjna
W ramach projektu „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (Faza 2)" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-02 10:00

Po zmianie:
2023-06-05 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-02 10:30

Po zmianie:
2023-06-05 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-01

Po zmianie:
2023-07-04

Zobacz inne

Prawo