Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bytom, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00224695/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa łączników do agregatów głębinowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”. Część I i Część II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276902504

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 207

1.4.2.) Miejscowość: Bytom

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-914

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.7.) Numer telefonu: 32 432 10 65

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pwilk@srk.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Górnictwo - likwidacja kopalń

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224695

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00213338

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-22 10:00

Po zmianie:
2023-05-26 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-22 12:00

Po zmianie:
2023-05-26 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-20

Po zmianie:
2023-06-24

Zobacz inne

Prawo