Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowy Sącz, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00224857/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup wyposażenia dla poszczególnych pomieszczeń w budynku Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu MCK Sokół w Nowym Sączu. Pakiet I. Wyposażenie i meble biurowe.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000281499

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jana Długosza 3

1.4.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetragi@mcksokol.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcksokol.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytucja Kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność kulturalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00224857

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00211946

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-23 15:30

Po zmianie:
2023-05-25 15:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-23 15:45

Po zmianie:
2023-05-25 15:45

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-21

Po zmianie:
2023-06-24

Zobacz inne

Prawo