Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Polkowice, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00225507/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych -ZOZ S.A.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Modernizacja korytarza oraz wymiana pionów kanalizacyjnych – adaptacja projektu przebudowy Poradni „K”, zgodnie z koncepcją przebudowy obiektu Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych -ZOZ S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390760852

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kard. B. Kominka 7

1.4.2.) Miejscowość: Polkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-101

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pcuz.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcuz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Podmiot leczniczy - przedsiębiorstwo prowadzące działalność medyczną

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225507

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00205369

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00021187/05/P

Po zmianie:
2023/BZP 00021187/06/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-23 12:00

Po zmianie:
2023-05-31 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-23 12:30

Po zmianie:
2023-05-31 12:30

Zobacz inne

Prawo