Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00225987/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Nowohuckie Centrum Kultury

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa materiałów do wymiany podłogi drewnianej o pow. 700 m. kw. w salach zajęciowych budynku "C" Nowohuckiego Centrum Kultury”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Nowohuckie Centrum Kultury

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001002538

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Jana Pawła II 232

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-913

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nck.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nck.krakow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225987

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00213776

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-22 10:00

Po zmianie:
2023-05-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-22 10:30

Po zmianie:
2023-05-23 10:30

Zobacz inne

Prawo