Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gliwice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00226632/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa materiałów elektrycznych z podziałem na 9 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240763798

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Generała Władysława Andersa 47

1.4.2.) Miejscowość: Gliwice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-121

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 4wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka wojskowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226632

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00211882

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-23 08:30

Po zmianie:
2023-05-25 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-23 09:00

Po zmianie:
2023-05-25 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-21

Po zmianie:
2023-06-23

Zobacz inne

Prawo