Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczawno-Zdrój, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00226915/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont i modernizacja tarasów, schodów terenowych oraz detalu architektonicznego Domu Zdrojowego w Szczawnie-Zdrój przy ul. Kolejowej 14

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288308

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wojska Polskiego 6

1.4.2.) Miejscowość: Szczawno-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-310

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mfajek@szczawno-jedlina.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawno-jedlina.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00226915

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00210081

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 11:30

Po zmianie:
2023-05-30 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 12:00

Po zmianie:
2023-05-30 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-24

Po zmianie:
2023-06-28

Zobacz inne

Prawo