Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Koszalin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00227178/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
DOSTAWA FILTRÓW NA RZECZ 17 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W KOSZALINIE (8 zadań).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321203128

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 4-go Marca 3

1.4.2.) Miejscowość: Koszalin

1.4.3.) Kod pocztowy: 75-901

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.4.7.) Numer telefonu: 261 456 815

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 17wog.przetargi@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 17wog.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227178

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00213551

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-23 10:00

Po zmianie:
2023-05-26 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-23 10:30

Po zmianie:
2023-05-26 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-21

Po zmianie:
2023-06-24

Zobacz inne

Prawo