Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radzyń Chełmiński, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00227212/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MIASTO I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ulicy Sady
w Radzyniu Chełmińskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118655

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9

1.4.2.) Miejscowość: Radzyń Chełmiński

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-220

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 56 6886010

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@radzynchelminski.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.radzynchelminski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227212

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00207057

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-24 08:00

Po zmianie:
2023-05-26 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-24 08:10

Po zmianie:
2023-05-26 08:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-22

Po zmianie:
2023-06-24

Zobacz inne

Prawo