Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sosnowiec, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00227644/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZP-25/23 dostawa TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO OZNACZANIA GLUKOZY WE KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ GLUKOMETRÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. w restrukturyzacji

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240837054

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szpitalna 1

1.4.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-219

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00227644

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00219540

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-25 10:00

Po zmianie:
2023-05-26 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-25 10:30

Po zmianie:
2023-05-26 10:30

Zobacz inne

Prawo