Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lublin, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00228368/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa materiałów medycznych, opatrunkowych, drobnego sprzętu medycznego i preparatów do dezynfekcji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288716

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ALEJE RACŁAWICKIE 1

1.4.2.) Miejscowość: Lublin

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-059

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: 81 448 52 76

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: joannabronisz1@umlub.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228368

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00212956

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-25 11:00

Po zmianie:
2023-05-26 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-25 12:00

Po zmianie:
2023-05-26 12:00

Zobacz inne

Prawo