Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00228547/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa samochodu osobowego typu VAN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012093073

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. Solidarności 77

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-090

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@brpo.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: rpo.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Podmiot związany z ochroną prawa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00228547

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00219572

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-25 10:00

Po zmianie:
2023-05-26 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-25 11:00

Po zmianie:
2023-05-26 11:00

Zobacz inne

Prawo