Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mikołajki, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00229030/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa Ścieżki rowerowo – pieszej – dojazd do MOR w Mrągowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361222985

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kolejowa 6

1.4.2.) Miejscowość: Mikołajki

1.4.3.) Kod pocztowy: 11-730

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@wielkiejeziora.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkiejeziora.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Stowarzyszenie

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


statutowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229030

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00218627

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-31 10:00

Po zmianie:
2023-06-06 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-31 10:05

Po zmianie:
2023-06-06 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-30

Po zmianie:
2023-07-05

Zobacz inne

Prawo