Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lubartów, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00230753/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa sprzętu elektronicznego na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespołu Szkół w Kocku” w ramach projektu „Profesjonaliści z Powiatu Lubartowskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000187292

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. 1 Maja 82

1.4.2.) Miejscowość: Lubartów

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rcez@rcez.lubartow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcez.lubartow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zespół Szkół

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230753

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00222561

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 10:00

Po zmianie:
2023-05-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 10:30

Po zmianie:
2023-05-30 10:30

Zobacz inne

Prawo