Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Świnoujście, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00231974/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Komenda Portu Wojennego Świnoujście

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa odbijaczy przemysłowych typu YKOHAMA w ilości 2 szt.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Świnoujście

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811143594

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Steyera 28

1.4.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 261242581, 261242323

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kpw.zp@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpwswinoujscie.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00231974

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00222247

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:
30

Po zmianie:
98

Zobacz inne

Prawo