Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sopot, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00232250/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Żłobek Puchatek

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup, dostawa i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Żłobka „Puchatek” w Sopocie wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowalnych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Żłobek Puchatek

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190372553

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Armii Krajowej 58

1.4.2.) Miejscowość: Sopot

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-843

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 505 984 221

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zlobekpuchatek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zlobekpuchatek.pl/kontakt/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232250

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00208761

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-25 09:00

Po zmianie:
2023-05-30 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-25 09:10

Po zmianie:
2023-05-30 09:10

Zobacz inne

Prawo