Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gołdap, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00232274/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GOLDMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby GoldMedica sp z o o w Gołdapi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GOLDMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.2.) Oddział zamawiającego: GoldMedica sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790243995

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Słoneczna 7

1.4.2.) Miejscowość: Gołdap

1.4.3.) Kod pocztowy: 19-500

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@goldmedica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goldmedica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232274

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00221521

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:

Po zmianie:
Oferta zawiera:
1. Sporządzony przez wykonawcę Formularz ofertowy udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, Formularz ofertowy,
3. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ, Formularz cenowy,
4. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VII pkt. 1 SWZ.
5. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ, Formularz parametrów wymaganych

Zobacz inne

Prawo