Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mielec, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00232708/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

POWIAT MIELECKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup urządzeń w celu utworzenia klastra serwerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Mielcu w ramach realizowanego Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT MIELECKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581442

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wyspiańskiego 6

1.4.2.) Miejscowość: Mielec

1.4.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 177800400

1.4.8.) Numer faksu: +48 177800530

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-mielecki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-mielecki.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232708

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00221909

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 10:00

Po zmianie:
2023-05-31 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 10:30

Po zmianie:
2023-05-31 10:30

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie finansowane jest w ramach realizowanego Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zobacz inne

Prawo