Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jaktorów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00233830/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Jaktorów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa drogi gminnej ul. Błotna w miejscowości Jaktorów na odcinku od ul. Ostatniego Tura do ul.Łąkowej (od km. proj. 0+000,00 do km proj. 0+782,79) gm. Jaktorów pow. Grodziski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jaktorów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148259

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Warszawska 33

1.4.2.) Miejscowość: Jaktorów

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-313

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: 46 855 21 88

1.4.8.) Numer faksu: 46 855 21 88

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@jaktorow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaktorow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233830

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00214535

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-29 11:00

Po zmianie:
2023-05-31 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-29 11:15

Po zmianie:
2023-05-31 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-27

Po zmianie:
2023-06-29

Zobacz inne

Prawo