Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00233977/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Jednostka Wojskowa Nr 2305

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa Nr 2305

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011896226

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Marsa

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 04-520

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 2305.zamowienia@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://grom.wp.mil.pl/pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Budżetowa Jednostka Wojskowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233977

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00223482

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 12:00

Po zmianie:
2023-06-01 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 12:00

Po zmianie:
2023-06-01 10:00

Zobacz inne

Prawo