Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kętrzyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00233982/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawy ryb, przetworów rybnych, konserw rybnych, konserw mięsnych i pasztetów w puszkach, warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510207605

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78

1.4.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.7.) Numer telefonu: 89 750 33 43

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wmosg@strazgraniczna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.strazgraniczna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00233982

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00223533

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 11:00

Po zmianie:
2023-05-30 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-26 11:30

Po zmianie:
2023-05-30 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-24

Po zmianie:
2023-06-28

Zobacz inne

Prawo