Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sosnowica, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00234129/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

URZĄD GMINY SOSNOWICA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa placu zabaw w Sosnowicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: URZĄD GMINY SOSNOWICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000545797

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Spokojna 10

1.4.2.) Miejscowość: Sosnowica

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-230

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.7.) Numer telefonu: 82 591 21 52

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sosnowica@sosnowica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowa.sosnowica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234129

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00219016

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-05 11:00

Po zmianie:
2023-06-09 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-05 11:15

Po zmianie:
2023-06-09 11:15

Zobacz inne

Prawo