Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opoczno, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00234744/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przygotowanie i dostawa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304272

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego W Opocznie, ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno

1.4.2.) Miejscowość: Opoczno

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-300

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 44 754 4822

1.4.8.) Numer faksu: 44754 4822

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ulawalczak@szpitalopoczno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.szpitalopoczno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234744

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00219693

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-29 12:00

Po zmianie:
2023-06-09 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-29 12:00

Po zmianie:
2023-06-09 12:00

Zobacz inne

Prawo