Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00235455/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 124 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i montaż mebli szkolnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 124 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000709610

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: FERDYNANDA WEIGLA 2

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-989

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: ( 12 ) 397-10-55

1.4.8.) Numer faksu: ( 12 ) 397-10-54

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sp124@mjo.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp124.nazwa.pl/wordpress/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235455

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00225174

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-29 14:30

Po zmianie:
2023-06-01 14:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-29 15:10

Po zmianie:
2023-06-01 15:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-27

Po zmianie:
2023-06-30

Zobacz inne

Prawo