Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

26.05.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mszczonów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00235727/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Mszczonów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Zainteresowało Cię ogłoszenie?
Ustaw alerty!

Zapisz się, aby codziennie otrzymać
wiadomość z podobnymi ogłoszeniami.

Ustaw alerty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup autobusu dla Gminy Mszczonów na potrzeby dowozu uczniów do szkół

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mszczonów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148609

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pl. Piłsudskiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Mszczonów

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-320

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.4.7.) Numer telefonu: 46 858 28 20

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.miejski@mszczonow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mszczonow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235727

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00220308

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-05-30 10:00

Po zmianie:
2023-06-05 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-05-30 11:00

Po zmianie:
2023-06-05 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-06-28

Po zmianie:
2023-07-04

Zobacz inne

Prawo