Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

NOWA SÓL, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215845

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W NOWEJ SOLI DANIEL CHŁOPEK

ul. DŁUGA 4a
67-100 NOWA SÓL

GKm 104/19 oraz Km 3233/20, Kmp 10/21, Kmp 26/22

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek Kancelaria Komornicza nr I w Nowej Soli (tel. 683872074) ogłasza, że:

- w dniu 15-12-2022r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości, tj. działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 46/1, o obszarze 0,1222 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowo – warsztatowym, położonej: 67-124 Nowe Miasteczko, ul. Kościuszki 37D, powiat nowosolski, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 16255 [NKW ZG1N/00016255/2].

Nowe Miasteczko jest jednym z mniejszych miast powiatu nowosolskiego. Położone jest w odległości około 15 km od ośrodka powiatowego Nowej Soli, przy drodze krajowej nr 3. Znajdują się w nim podstawowe ośrodki usług ogólnomiejskich takie jak: Urząd Miejski, szkoły, poczta, policja, przychodnia, stadion miejski, placówki usługowe i handlowe. Nieruchomość w całości ogrodzona ogrodzeniem konstrukcji metalowej oparte na konstrukcji z cegły elewacyjnej.
Budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem i wysokim parterem. Powierzchnia zabudowy budynku - 130,00 m2, powierzchnia użytkowa mieszkalna (bez podpiwniczenia) - 139,40 m2. Rok oddania budynku do użytku – 2005. Budynek garażowo-warsztatowy parterowy, 2-częściowy. Powierzchnia zabudowy budynku - 56,00 m2, powierzchnia użytkowa - 47,40m2. Rok oddania budynku do użytku – 2005. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 1 czerwca 2020r.).

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 554 670,00 zł
(przy czym wartość gruntu 67 460,00zł, wartość zabudowy 487 210,00 zł)
wartość udziału niewydzielonej 1/2 części nieruchomości wynosi 277 335,00 zł
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 208 001,25 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania 1/2 udziału, to jest 27 733,50 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2015, poz. 626), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

Komornik Sądowy
Daniel Chłopek

Zobacz inne

Prawo