Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIELSKO-BIAŁA, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215934

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY BIELSKO-BIAŁA

ul. MICKIEWICZA 22
43-300 BIELSKO-BIAŁA

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, pod sygn. akt I Ns 708/21 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Grzywy o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Marcińczyk, zmarłej w dniu 25 sierpnia 2011 r. w Wilkowicach, ostatnio zamieszkałej w Dankowicach oraz po Andrzeju Marcińczyku, zmarłym w dniu 16 lipca 2021 r. w Dankowicach, ostatnio zamieszkałym w Dankowicach, W skład spadku wchodzi prawo własności działki nr 958/6 o pow. 0,0630 ha, położonej w Dankowicach (objętej księgą wieczystą nr BB1 B/00122200/0) oraz prawo własności działki nr 958/7 o powierzchni 0,0028 ha położonej w Dankowicach (objętej księgą wieczystą nr BB1 B/00126579/5). Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zobacz inne

Prawo