Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

STAROGARD GDAŃSKI, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215958

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM - Company Logo

ul. KOŚCIUSZKI 17
83-200 STAROGARD GDAŃSKI

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Wysoka gmina Bobowo

 

Na podstawie art.24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021r. poz. 1990)

 

STAROSTA STAROGARDZKI

zawiadamia, że w terminie od 1 grudnia 2022r. do 21 grudnia 2022r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, 83-200 Starogard Gdański ul. Kościuszki 17 pokój 111 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu Wysoka gmina Bobowo

 

Projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany został na podstawie art.20 ust.1-3b,   ustawy  z  dnia  17 maja 1989r.  Prawo  geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021r. poz.1990) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r. poz.1390)

Zgodnie z art.24a pkt. 6 ww ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione  w  projekcie  operatu  opisowo  -   kartograficznego,   może   w   okresie wyłożenia projektu  do  wglądu    zgłaszać   uwagi  do  tych danych.  Skorzystanie  z  tego  prawa leży w interesie   zainteresowanych ,   aby   na   tym   etapie   postępowania   związanego z modernizacją   ewidencji   gruntów   i   budynków   wyeliminować  ewentualne błędy i nieprawidłowości. Zainteresowane  osoby  proszone  są  o  przybycie w oznaczonym terminie   z   dokumentami   tożsamości,   pełnomocnictwami   uprawniającymi   do reprezentowania  podmiotu,  dokumentami  potwierdzającymi prawo do gruntów oraz innymi dokumentami mogącymi mieć znaczenie w sprawie.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Wysoka gmina Bobowo

 

 

Starosta Starogardzki

      Kazimierz Chyła

Zobacz inne

Prawo