Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

NOWA SÓL, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215845

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W NOWEJ SOLI DANIEL CHŁOPEK

ul. DŁUGA 4a
67-100 NOWA SÓL

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek Kancelaria Komornicza nr I w Nowej Soli (tel. 683872074) ogłasza, że: 

- w dniu 15.12.2022 r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24, w sali nr 106 odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości, tj. działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 46/1, o obszarze 0,1222 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowo-warsztatowym, położonej: 67-124 Nowe Miasteczko, ul. Kościuszki 37D, powiat nowosolski, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 16255 [NKW ZG1N/00016255/2]. 

Nowe Miasteczko jest jednym z mniejszych miast powiatu nowosolskiego. Położone jest w odległości około 15 km od ośrodka powiatowego Nowej Soli, przy drodze krajowej nr 3. Znajdują się w nim podstawowe ośrodki usług ogólnomiejskich takie jak: urząd miejski, szkoły, poczta, policja, przychodnia, stadion miejski, placówki usługowe i handlowe. Nieruchomość w całości ogrodzona ogrodzeniem konstrukcji metalowej oparte na konstrukcji z cegły elewacyjnej. Budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem i wysokim parterem. Powierzchnia zabudowy budynku - 130,00 mkw., powierzchnia użytkowa mieszkalna (bez podpiwniczenia) - 139,40 mkw. Rok oddania budynku do użytku - 2005. Budynek garażowo-warsztatowy parterowy, 2-częściowy. Powierzchnia zabudowy budynku - 56,00 mkw., powierzchnia użytkowa - 47,40 mkw. Rok oddania budynku do użytku - 2005. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 1 czerwca 2020 r.). 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 554 670,00 zł  

(przy czym wartość gruntu 67 460,00 zł, wartość zabudowy 487 210,00 zł) 

 wartość udziału niewydzielonej 1/2 części nieruchomości wynosi 277 335,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 208 001,25 zł 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania 1/2 udziału, to jest 27 733,50 zł.  

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem. 

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz.U. 2015, poz. 626), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC. 

Zobacz inne

Prawo