Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GORZÓW WIELKOPOLSKI, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216159

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - URZĄD MIASTA

MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI - URZĄD MIASTA - Company Logo

ul. SIKORSKIEGO 3-4
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

 

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego wzdłuż ulicy Edwarda Jancarza

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.), zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 26 października 2022 r. uchwały Nr LVI/993/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego wzdłuż ulicy Edwarda Jancarza.

 

            Treść ww. uchwały jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).

 

            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planów, w tym z uzasadnieniem, o którym mowa
w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Myśliborskiej 34,
66-400 Gorzów Wlkp., pok. 7, w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym – nr tel. 957355972, 957355899).

 

Jacek Wójcicki

Prezydent Miasta

Gorzowa Wielkopolskiego

 

Ochrona danych osobowych:

Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/.

 

Zobacz inne

Prawo