Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WITNICA, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216084

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA WITNICA

ul. PLAC ANDRZEJA ZABŁOCKIEGO 6
66-460 WITNICA

Ogłoszenie Nr 24/II/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Witnica

z dnia 08 listopada 2022 r.

Ogłaszam drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Witnicy

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 674/14 o pow. 0,1272 ha. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00105103/2, nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – symbol zapisu planu – MJ-2.

 

Cena wywoławcza: 83.000,00 zł

Wysokość wadium: 8.300,00 zł plus podatek VAT według obowiązującej stawki.

 

Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2022r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego nr 6, w sali  konferencyjnej.

Pełna treść ogłoszenia zawierająca szczegółowe informacje została umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/przetargi/29/status/, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, pok. 26. Tel. (95) 721 64 58, (95) 721 64 61.

 

Zobacz inne

Prawo