Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MYŚLENICE, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216074

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. MARSZAŁKA J.PIŁSUDSKIEGO 7
32-400 MYŚLENICE

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział I Cywilny ogłasza, że na wniosek Tadeusza Halka i Janiny Halek zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 714/21 o zasiedzenie nieruchomości położonej w Skomielnej Czarnej i oznaczonej jako część dz. 8587 odpowiadającej pgr 8570, cz. pgr 8571, pgr 8572 obj. KW KR1Y/00014067/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, a własność wpisana jest na rzecz: Stanisława Hobota, s. Eustachego i Anieli, Stanisławy Hobot, c. Franciszka i Anieli, Józefa Zięby, s. Piotra i Marianny, Katarzyny Zięby, c. Jana i Tekli, Czesława Bargiel, s. Stanisława i Karoliny, Marianny Bargiel, c. Józefa i Marty, Stanisława Wróbla, Julianny Jamrozikowej, Walentego Halka, s. Tomasza, Reginy Halek, Agnieszki Halek, Julianny Jamrozikowej, Marianny Wojtasikowej, Stanisława Wróbla, s. Jana, Wiktorii Hobotowej, Franciszka Jamrozika, Reginy Halkówny, Agnieszki Halkówny, Tomasza Wojtasika, s. Józefa, Marii Wojtasikowej, Józefa Wojtasika, Anieli Wojtasik, Anny Wojtasikówny, Zofii Wojtasikówny, Franciszka Sępiaka, s. Piotra, Anieli Sepiakowej, Józefa Zięby, Agnieszki Barglikowej, Marii Ptakowej.

Sąd wzywa osoby zainteresowane, zwłaszcza następców prawnych osób wymienionych w księdze wieczystej jako właściciele, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.

Zobacz inne

Prawo