Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216200

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

RADOMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO

ul. ZBROWSKIEGO 104
26-600 RADOM

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu, ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Usługa sprzątania budynków, terenów zewnętrznych na nieruchomościach będących w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu

      1. Zadanie I - Osiedle Gołębiów I

2. Zadanie II - Osiedle XV-lecia

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 29.11.2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Zbrowskiego 104 w dniu 29.11.2022 r. o godz. 10.15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zadanie lub na wszystkie zadania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zobacz inne

Prawo