Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

196 206,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Termin składania dokumentów

14.12.2022 8 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MALBORK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216398

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Lokale użytkowe

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

MIASTO MALBORK

MIASTO MALBORK - Company Logo

ul. PL. SŁOWIAŃSKI 5
82-200 MALBORK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 55 6290400 w. 458, 470, 471, 472

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZ MIASTA MALBORKA

ogłasza w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej  własność Miasta Malborka

  1. Opis nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa położona w budynku przy ul. 17 Marca 22/4, KW  GD1M/00033051/1. Budynek, w którym znajduje się nieruchomość lokalowa  został wybudowany w 1910 r. Jest  to budynek mieszkalny wielorodzinny, 2-klatkowy, podpiwniczony, czterokondygnacyjny, murowany. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką  ceramiczną.

 

l.p.

adres

Pow. lokalu

Nr

działki

pow. działki

udział 

w  działce

Cena wywoławcza

lokalu uwzględniająca

50% bonifikaty z tytułu wpisu do rejestru

zabytków

(VAT zw)

1

ul. 17 Marca 22/4

151,67 m2

70/52

0.0409 ha

135/1000

196 206 zł

 

2. Warunki nabycia nieruchomości

Wadium w kwocie 20 000 zł  (dwadzieścia tysięcy złotych) płatne najpóźniej do   09 grudnia 2022 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone  w PKO BP SA Nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5  w Malborku, p. 232.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania - tel. 55 6290400 w. 458, 470, 471, 472. Nieruchomość udostępni zainteresowanym do oglądania Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o. we wcześniej uzgodnionym terminie - tel. 55 629 86 00. Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na stronie www.bip.malbork.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka.

Zobacz inne

Prawo