Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

482 618,00 PLN

Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Termin składania dokumentów

16.01.2023 51 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MALBORK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216403

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

MIASTO MALBORK

MIASTO MALBORK - Company Logo

ul. PL. SŁOWIAŃSKI 5
82-200 MALBORK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 55 6290400 w. 470, 471, 472

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZ MIASTA MALBORKA

ogłasza w dniu 16 stycznia  2023 r.  o godz. 10.30  pierwszy ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej  własność  Miasta Malborka

 

1.  Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 8 miasta Malborka  przy ul. Koszykowej, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00062877/9:

 

l.p.

adres

Nr działki

Pow.

cena wywoławcza brutto 

(w tym VAT 23%)

1

ul. Koszykowa

154/10

0.2264 ha

482 618 zł

2. Warunki nabycia nieruchomości:

wadium w kwocie -  50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)  płatne najpóźniej    do 12 stycznia 2023  r. przelewem na konto depozytowe  Miasta Malborka prowadzone   w PKO BP SA nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5  w Malborku, sala nr 232. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 6290400 w. 470, 471, 472, i w zakresie zabudowy 431, 432). Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka i na stronie www.bip.malbork.pl

Zobacz inne

Prawo