Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 946 318,00 PLN

Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Termin składania dokumentów

16.01.2023 39 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MALBORK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216404

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

MIASTO MALBORK

MIASTO MALBORK - Company Logo

ul. PL. SŁOWIAŃSKI 5
82-200 MALBORK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZ MIASTA MALBORKA

ogłasza w dniu 16 stycznia  2023 r.  o godz. 10.00 pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej  własność  Miasta Malborka

 

1.  Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 7 miasta Malborka  przy ul. Dalekiej, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00020202/1:

 

l.p.

adres

Nr działki

Pow.

cena wywoławcza brutto 

 (w tym VAT 23%)

1

ul. Daleka

362

2.0545 ha

1 946 318 zł

 

2. Warunki nabycia nieruchomości:

  1. wadium w kwocie -  200 000 zł (dwieście tysięcy złotych)   płatne najpóźniej  do 12 stycznia 2023  r. przelewem na konto depozytowe  Miasta Malborka prowadzone w PKO BP SA nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka.
  2. z uwagi na objęcie nieruchomości granicami Pomorskiej Specjalnej  Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.  przysługuje jej na podstawie Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych prawo pierwokupu, wobec czego Burmistrz Miasta Malborka zawrze z wyłonionym Nabywcą warunkową umowę sprzedaży, a następnie wystąpi do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej    Sp. z o.o.   z wnioskiem o zrzeczenie się prawa pierwokupu

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5  w Malborku sala nr 232. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472 i w zakresie zabudowy  w. 431, 432, 430). Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka i stronie www.bip.malbork.pl

Zobacz inne

Prawo