Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 100 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CHEŁMŻA, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216299

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA MIASTO CHEŁMŻA

GMINA MIASTO CHEŁMŻA - Company Logo

ul. GEN. JÓZEFA HALLERA 2
87-140 CHEŁMŻA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. 56/ 639 23 48 lub 56/ 675 22 91 wew. 48.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ:

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ położonej przy ul. 3 – go Maja 18B w Chełmży, stanowiącej własność Gminy Miasta Chełmża.

Oznaczenie księgi wieczystej, nr ewidencyjny działki, powierzchnia: KW nr TO1T/00031977/5, obręb 9, dz. nr: 427 o pow. 0.5877 ha.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Przeznaczenie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy ulicą Rybaki, Górną, wschodnią granicą administracyjną miasta oraz brzegiem Jeziora Chełmżyńskiego, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej Chełmży nr XLIII/324/10 z dnia 28 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2011 r. Nr 52, poz. 354 ) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i teren zabudowy zamieszkania zbiorowego – oznaczenie na planie symbolem 25MW/UZZ.

CENA WYWOŁAWCZA: 1.100.000,00 zł netto.

WYSOKOŚĆ WADIUM: 110.000,00 zł.

PRZETARG ZOSTANIE PRZEPROWADZONY W DNIU: 17 STYCZNIA 2023 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy gen. J. Hallera 2, Sala Mieszczańska (pokój nr 8). WADIUM POWINNO ZOSTAĆ WPŁACONE DO DNIA 13 STYCZNIA 2023 r.

INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:

Tablice ogłoszeniowe: Urzędu Miasta Chełmży; Strony internetowe: Urzędu Miasta Chełmży (www.bip.chelmza.pl i www.chelmza.pl).

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży, ul. gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 17 lub telefonicznie pod numerem: (56) 639 23 48 lub (56) 675 22 91 wew. 48.

Zobacz inne

Prawo