Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Termin składania dokumentów

05.12.2022 9 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

INOWROCŁAW, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216588

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIU

ul. AL. KOPERNIKA 7
88-100 INOWROCŁAW

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław, al. Kopernika 7 

ogłasza przetarg nieograniczony na 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDOWLANO-WYKONAWCZEJ NA WYMIANĘ CZĘŚCI STROPU W PAWILONIE HANDLOWO-USŁUGOWYM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 2 W INOWROCŁAWIU 

1. Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni (parter - BIURO PODAWCZE), w terminie do 05.12.2022 r. do godziny 10.00. Pierwsza koperta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane w postępowaniu przetargowym. Druga koperta powinna zawierać ofertę cenową. 

2. Otwarcie OFERT Z DOKUMENTAMI nastąpi w dniu 05.12.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze bez udziału Oferentów. 

3. Otwarcie OFERT CENOWYCH nastąpi w dniu 08.12.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze bez udziału Oferentów. 

4. Po otwarciu OFERT Z DOKUMENTAMI oraz OFERT CENOWYCH zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego informacja z otwarcia ofert, z wyszczególnieniem Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz zaproponowane przez nich ceny. 

5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.ksmino.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać na ww. stronie internetowej Spółdzielni. 

Zobacz inne

Prawo