Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

45 750,00 PLN

Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Szczekociny, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216191

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MYSZKOWIE MATEUSZ CZAPLIŃSKI

ul. KOŚCIUSZKI 14, I PIĘTRO
42-300 MYSZKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel.: 34 313 24 80

Myszków, dnia 2.11.2022 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński 

42-300 Myszków, ul. Kościuszki 14/p1 tel.: 34 313 24 80, @: myszkow2@komornik.pl  

Sygn. akt Gkm 20/22  

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Mateusz Czapliński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.12.2022 r. o godz. 14.00 w sali nr 8 Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 odbędzie się: 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI  

położonej w miejscowości Szczekociny, ul. Żeromskiego, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie nr CZ1M/00045411/3. Nieruchomość składa się z: działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 865 o powierzchni 2.850 m2. Działka ogrodzona, zagospodarowana, utwardzona kostką brukową, z dostępem do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. Kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta połączonego z trójkątem. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczekociny przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie planowanej obwodnicy, istniejącej do poszerzenia drogi krajowej i upraw polowych. Łączna wartość nieruchomości wynosi 61 000,00 zł. Cena wywoławcza 45 750,00 zł. Wadium 6100,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto: Rachunek bankowy Komornika ING Bank Śląski SA 79 1050 1168 1000 0005 0081 4090 z zaznaczeniem: Sygn. akt Gkm 20/22 (ICo 625/20) oraz numeru działki, do licytacji której się przystępuje. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i dowodu osobistego. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym też czasie w Kancelarii Komornika w Myszkowie przy ul. Kościuszki 14/p1 jest do wglądu operat szacunkowy nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

KOMORNIK 

Mateusz Czapliński 

Zobacz inne

Prawo