Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BOLESŁAWIEC, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216113

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC

GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - Company Logo

ul. RYNEK 41
59-700 BOLESŁAWIEC

PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC

O G Ł A S Z A

Zgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r. poz. 2213),

II przetarg ustny  nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych jako działki o numerach 1211/15, 1211/19, 1216/6, 1216/12, 1216/27 oraz 1216/29 stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonych w Bolesławcu w obrębie 0007 miasta Bolesławiec – z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.

POZYCJA NR 1

Nr działki

1211/15

Powierzchnia (ha)

0.0849

Położenie

ul. Żurawia, obręb : 0007 miasta Bolesławiec

Nr KW

JG1B/00014344/4

Cena wywoławcza do I przetargu z dnia 22.09.2022 r. wynosiła

230.000,00 zł brutto

Wynik I przetargu

Negatywny

Obniżona cena wywoławcza do II przetargu

207.000,00 zł brutto

Wadium wniesione w pieniądzu stanowiące do 20% ceny wywoławczej

 

41.000,00 zł

POZYCJA NR 2

Nr działki

1211/19

Powierzchnia (ha)

0.0771

Położenie

ul. Kormoranów, obręb : 0007 miasta Bolesławiec

Nr KW

JG1B/00014344/4

Cena wywoławcza do I przetargu z dnia 22.09.2022 r. wynosiła

 

210.000,00 zł brutto

Wynik I przetargu

Negatywny

Obniżona cena wywoławcza do II przetargu

 

189.000,00 zł brutto

Wadium wniesione w pieniądzu stanowiące do 20% ceny wywoławczej

 

37.000,00 zł

POZYCJA NR 3

Nr działki

1216/6

Powierzchnia (ha)

0.0770

Położenie

ul. Żurawia, obręb : 0007 miasta Bolesławiec

Nr KW

JG1B/00014344/4

Cena wywoławcza do I przetargu z dnia 22.09.2022 r. wynosiła

 

210.000,00 zł brutto

Wynik I przetargu

Negatywny

Obniżona cena wywoławcza do II przetargu

189.000,00 zł brutto

Wadium wniesione w pieniądzu stanowiące do 20% ceny wywoławczej

 

37.000,00 zł

POZYCJA NR 4

Nr działki

1216/12

Powierzchnia (ha)

0.0776

Położenie

ul. Żurawia, obręb : 0007 miasta Bolesławiec

Nr KW

JG1B/00014344/4

Cena wywoławcza do I przetargu z dnia 22.09.2022 r. wynosiła

211.000,00 zł brutto

Wynik I przetargu

Negatywny

Obniżona cena wywoławcza do II przetargu

189.900,00 zł brutto

Wadium wniesione w pieniądzu stanowiące do 20% ceny wywoławczej

 

37.000,00 zł

POZYCJA NR 5

Nr działki

1216/27

Powierzchnia (ha)

0.0792

Położenie

ul. Kormoranów, obręb : 0007 miasta Bolesławiec

Nr KW

JG1B/00014344/4

Cena wywoławcza do I przetargu z dnia 22.09.2022 r. wynosiła

215.000,00 zł brutto

Wynik I przetargu

Negatywny

Obniżona cena wywoławcza do II przetargu

193.500,00 zł brutto

Wadium wniesione w pieniądzu stanowiące do 20% ceny wywoławczej

 

38.000,00 zł

POZYCJA NR 6

Nr działki

1216/29

Powierzchnia (ha)

0.0735

Położenie

ul. Kormoranów, obręb : 0007 miasta Bolesławiec

Nr KW

JG1B/00014344/4

Cena wywoławcza do I przetargu z dnia 22.09.2022 r. wynosiła

200.000,00 zł brutto

Wynik I przetargu

Negatywny

Obniżona cena wywoławcza do II przetargu

180.000,00 zł brutto

Wadium wniesione w pieniądzu stanowiące do 20% ceny wywoławczej

 

36.000,00 zł

Termin i miejsce przetargu: 13 grudnia 2022r. godz. 10.00 siedziba Urzędu Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego  nr 1 (biurowiec, IV piętro, sala 412).

Wadium na poszczególne działki należy wnieść najpóźniej do dnia 08 grudnia 2022r. - na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bolesławiec: PKO Bank Polski S.A.O/Bolesławiec numer: 04 1020 2137 0000 9402 0046 4271. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego  Gminy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz przedmiotem przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec –„biurowiec” I piętro, pokój 108, (tel. 645 65 15) oraz na stronie internetowej UM Bolesławiec  www.boleslawiec.eu przetargi.

JP/JP

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu z dnia 04 listopada 2022 r.

Zobacz inne

Prawo