Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

NOWA SÓL, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34216459

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W NOWEJ SOLI DANIEL CHŁOPEK

ul. DŁUGA 4a
67-100 NOWA SÓL

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek Kancelaria Komornicza nr I w Nowej Soli (tel. 68 387 20 74) ogłasza, że: 

- w dniu 15.12.2022 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106,

odbędzie się pierwsza licytacja

1/2 udziału w prawie własności nieruchomości, tj. działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 46/1, o obszarze 0,1222 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowo-warsztatowym, położonej: 67-124 Nowe Miasteczko, ul. Kościuszki 37D, powiat nowosolski, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 16255 [NKW ZG1N/00016255/2]. 

Nowe Miasteczko jest jednym z mniejszych miast powiatu nowosolskiego. Położone jest w odległości około 15 km od ośrodka powiatowego Nowej Soli, przy drodze krajowej nr 3. Znajdują się w nim podstawowe ośrodki usług ogólnomiejskich takie jak: Urząd Miejski, szkoły, poczta, policja, przychodnia, stadion miejski, placówki usługowe i handlowe. Budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny z podpiwniczeniem i wysokim parterem. Powierzchnia zabudowy budynku - 130,00 m2, powierzchnia użytkowa mieszkalna (bez podpiwniczenia) - 139,40 m2. Rok oddania budynku do użytku - 2005. Budynek garażowo-warsztatowy parterowy, 2-częściowy. Powierzchnia zabudowy budynku - 56,00 m2, powierzchnia użytkowa - 47,40 m2. Rok oddania budynku do użytku - 2005. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 1 czerwca 2020 r.). 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 554 670,00 zł 

(przy czym wartość gruntu 67 460,00 zł, wartość zabudowy 487 210,00 zł), 

wartość udziału niewydzielonej 1/2 części nieruchomości wynosi 277 335,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 208 001,25 zł 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania 1/2 udziału, to jest 27 733,50 zł. 

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2015, poz. 626), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC. 

- w dniu 15.12.2022 r. o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106,

odbędzie się pierwsza licytacja

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; w postaci zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 474/4, położonej: 67-124 Nowe Miasteczko ul. Głogowska, powiat nowosolski, województwo lubuskie, o łącznym obszarze 2,1219 ha wraz z prawem własności dwóch budynków magazynowych stanowiących odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 69091 [NKW ZG1N/00069091/0]. 

Nieruchomość położona jest w granicach zabudowy Nowego Miasteczka, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowanej produkcyjno-usługowej i w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej. Otaczają ją ulice miejskie z zabudową mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. Nieruchomość znajduje się pod wspólnym ogrodzeniem z nieruchomością sąsiednią (dz. nr 474/3) zabudowaną, również o funkcji produkcyjno-usługowej. Główny wjazd na teren fabryki od strony ul. Głogowskiej (ulica ślepa - dojazdowa do zakładu), przez działkę sąsiednią tj. 474/3. Teren uzbrojony jest w sieci: energetyczną, wodną i kanalizacyjną. Przyłącza i sieci w obrębie działki 474/4 są wspólne i doprowadzone z działki nr 474/3. Drogi wokół nieruchomości są utwardzone. Kształt działki 474/4 regularny. Intensywność zabudowy niska. Zabudowę nieruchomości stanowią dwa budynki magazynowe. Pierwszy z budynków magazynowych to obiekt wolnostojący parterowy, niepodpiwniczony. Instalacje wewnętrzne: elektryczna. Powierzchnia użytkowa 620 m2. Obiekt zrealizowany w latach powojennych (wiek około 35 lat). Stan techniczny obiektu dostateczny. Drugi z budynków magazynowych to również obiekt wolnostojący parterowy, nie podpiwniczony. Instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodna, kanalizacyjna i sprężonego powietrza. Powierzchnia użytkowa 650 m2. Obiekt zrealizowany w latach powojennych (wiek około 30 lat). Stan techniczny obiektu dostateczny. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 18 lutego 2020 r.) 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 401 800,00 zł (z VAT) 

(przy czym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu 357 800,00 zł, a wartość prawa własności budynków 44 000,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 301 350,00 zł (z VAT) 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 180,00 zł. 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów. 

- w dniu 15.12.2022 r. o godz. 10.15 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106,

odbędzie się pierwsza licytacja

1/2 udziału w prawie własności nieruchomości, tj. zabudowanej budynkiem gospodarczym (stodoła) o powierzchni użytkowej 113,72 m2, budynkiem gospodarczym (obora) o powierzchni użytkowej 163,09 m2, wiatą o powierzchni użytkowej 256,78 m2 działce gruntu rolnego oznaczonej numerem geodezyjnym 45/2, o łącznym obszarze 0,3002 ha, położonej: 67-124 Borów Wielki, gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 67737 [NKW ZG1N/00067737/7]. 

Borów Wielki położony jest w odległości około 6 km od ośrodka gminnego Nowego Miasteczka i 10 km od sąsiedniego ośrodka gminnego Kożuchowa, nieopodal trasy Kożuchów - Szprotawa. Budynek gospodarczy (nr 131 na mapie ewidencyjnej) przy granicy z działką nr 45/1 to obiekt parterowy (stodoła) murowany, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym eternitem. Obiekt stary, przedwojenny. W przeszłości w obiekcie był pożar. Stan techniczny dostateczny. Budynek gospodarczy - obora (nr 132 na mapie ewidencyjnej) stanowi obiekt murowany ze stropem żelbetowym, posadzką betonową, oknami gospodarczymi w profilach stalowych (typowo gospodarczymi). Stan techniczny dostateczny. Wiata (nr 130 na mapie ewidencyjnej) to konstrukcja drewniana (słupy i wiązar kratowy) obudowana blachą trapezową (ściany zewnętrzne i dach). Opisane budynki współtworzą regularny, prostokątny obrys zabudowy. Zaplecze administracyjne (nr 133 na mapie ewidencyjnej) to dostawiony obiekt nietrwale z gruntem związany (kontener), który urządzony został jako zaplecze administracyjne, tj. pomieszczenie administracyjne z zapleczem kuchennym i sanitarnym o łącznej powierzchni użytkowej 28,18 m2. Stan techniczny dość dobry. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 24 lutego 2020 r.) 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 139 300,00 zł, 

wartość udziału niewydzielonej 1/2 części nieruchomości wynosi 69 650,00 zł, 

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 237,50 zł 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania 1/2 udziału, to jest 6 965,00 zł. 

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2015, poz. 626), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02 2030 0045 1110 0000 0028 0690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem. 

Komornik Sądowy
Daniel Chłopek 

Zobacz inne

Prawo